Bornholms Havvind

Initiativgruppen for Bornholms Havmøllepark er et lokalt initiativ, der har borgere, virksomheder, landbruget, kommunen og forsyningsselskabet med ombord fra start. Målet er en 100% lokalt og folkeejet kystnær havvindmølleparkbat med en kapacitet på 90-100 MW sydøst for Bornholm, der står klar til drift i år 2025. Parken forventes at bestå af otte 12 MW møller, placeret 9,5 km fra kysten ud for Sose bugt på strækningen mellem Arnager og Sose.
De indledende undersøgelser, foretaget af K2Management og A2Energy samt Bornholms Energi og Forsyning, viser en lovende projektøkonomi og at Bornholms Havvind vil kunne indpasses i det eksisterende energinet.

Ambitionen

at gøre Bornholm selvforsynende med grøn & bæredygtig strøm fra år 2025 og frem og således ikke alene bidrage til indfrielsen af Bornholms energimål, men også til virkeliggørelsen af Danmarks mål om at reducere sit CO2 aftryk med 70% frem mod år 2030
at bidrage til at gøre Bornholm til en attraktiv fuldskala testzone for integration og lagring af smart grøn energi
at bringe Bornholms strømproduktion på lokale hænder, ejet i fællesskab mellem bornholmske borgere og virksomheder, og dermed bidrage til, at de økonomiske gevinster som strømproduktionen giver anledning til, vil skabe positive dynamiske effekter i den bornholmske økonomi. 

Med den grønne omstilling får Bornholm behov for en årlig strømproduktion på 300.000 MWh. Dertil kommer de muligheder, som nye power-to-X teknologier rummer. Dette strømbehov vil kunne dækkes af en havvindmøllepark med en k

Initiativgruppens medlemmer

Helle Munk Ravnborg, Østerlars, Forperson for Initiativgruppen, Medindehaver af Risteriet Sueños

Kirsten Juni, Arnager, Kasserer for Initiativgruppen, Fundraiser

Peter Haag, Gudhjem, Næstforperson & sekretær for Initiativgruppen, Formand for Bornholms Miljø- og Energiforening

Mads Meisner, Ibsker, Høstet – Havtorn Bornholm

Stine Mikkelsen, Ibsker, Landmand, Bestyrelsesmedlem Bornholms Landbrug og Fødevarer

Steffen Olsen, Olsker, Energi Øst

Morten Riis, Gudhjem, Viceborgmester (EL)

Bitten Sohn Thomsen, Rønne, Kredsformand, Socialpædagogerne, Bornholm

René Larsen Vilsholm, Arnager, Biolog, NaturBornholm

Hisham Wael Zaki, Rønne, Formand for Integrationsrådet