Spring til indhold
Hjem » Nyheder » Mange politikere er lydhøre; nu mangler vi bare klimaministeren.

Mange politikere er lydhøre; nu mangler vi bare klimaministeren.

Derfor sætter vi gang i en underskriftsindsamling

Skriv under her!

24. oktober 2020

Kære alle interesserede i en lokalt- og folkeejet kystnær havvindmøllepark ud for Bornholm

Som nogle måske har set, hørt eller læst, havde Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark for en måned siden foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.

Det var en meget positiv oplevelse, og vores initiativ blev taget så godt imod, at udvalget allerede den følgende dag bad klimaministeren om at se på sagen og komme med sine bemærkninger. Det gjorde han så i et skriftligt svar den 19. oktober 2020, og desværre var det et noget henholdende svar (svaret kan læses her). Der er flere ting i ministerens svar, som vi er både forundrede over og uenige i. Blandt andet mener klimaministeren ikke, at det på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt at ophæve den arealreservation på området på Rønnebakke, 8-10 km ud for Bornholms sydkyst. Og det til trods for, at de planer, der lige nu er om at opføre en 2 GW havvindmøllepark som led i planerne om at gøre Bornholm til energiø, har kig på et helt andet område, nemlig området på Rønne Banke, som ligger 20-50 km fra Bornholms kyst. Og før arealreservationen på Rønnebakke er ophævet, kan vi ikke komme videre med udviklingen af Bornholms folkeejede havvindmøllepark.

Desuden anfører ministeren, at vores 100 MW (0,1 GW) havvindmøllepark ville kunne påvirke afsætningsmulighederne for den strøm som den store 2 GW (dvs. 20 gange større) park på Rønne Banke, som staten vil sende i udbud ifølge den sidste klimaaftale. Dette er imidlertid ganske vanskeligt at forestille sig, al den stund at en 2 GW havvindmøllepark formentlig vil levere 20 gange mere strøm end Bornholms forventede forbrug. Derfor er det også vanskeligt at forestille sig, at en sådan parks rentabilitet kan være betinget af at have Bornholm som aftager af den producerede strøm. Derimod er rentabiliteten fra en så stor park fuldstændig afhængig af, at den producerede strøm kan føres andre steder hen og forsyne andre markeder. Netop derfor har 2GW projektet også fra sin start været tænkt sammen med kabelføring til eksempelvis Polen, Tyskland og/eller Sjælland, samt etablering af elektrolyseanlæg (ptX). Dette vil et 100 MW kystnært havvindsprojekt ikke ændre på.

Tværtimod er det vores opfattelse, at vores og den store park kunne opnå flere fælles fordele omkring ’energiøen Bornholm.’

Derfor skyndte vi os at sende vores reaktion på ministerens svar til udvalgets medlemmer allerede den 20. oktober 2020 (vores reaktion kan læses her).

Efterfølgende har flere politikere været fremme og støtte vores sag, og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets formand Rasmus Helveg Petersen har til P4 Bornholm udtalt, at han mener, at udvalget bør tage sagen op med ministeren. Så det, håber vi nu på, sker og selvfølgelig med et positivt udfald.

Men vi skal selvfølgelig ikke bare læne os tilbage og vente. Derfor har vi har besluttet at sætte gang i en underskriftindsamling for at give de politikere, der bakker op om vores ønsker om en hurtig og folkeligt forankret grøn omstilling, en stærk stemme, og for at fortælle, at vi er mange, der gerne vil tage ansvar og være med til at forme den grønne omstilling – på Bornholm og i hele Danmark. Målet er at give en stærk opfordring til vores klimaminister, Dan Jørgensen om at ophæve arealreservationen på Rønnebakke, så vi kan komme videre med udviklingen af Bornholms folkeejede kystnære havvindmøllepark.

Derfor – følg dette link www.skrivunder.net/hjaelp_bornholms_havvind – og skriv under og del det med alle, du kender – på Bornholm og andre steder i Danmark.

De bedste hilsner,Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark