Spring til indhold

Vær med – Andelshaver

Om kort tid vil det være muligt at forhåndstegne sig for andele i Bornholms Havvind,
men du kan allerede nu melde dig ind i Borgerenergifællesskabet Bornholms Havvind og (uforpligtende) tilkendegive din interesse i at tegne andele


Om kort tid vil det være muligt at forhåndstegne sig for andele i Bornholms Havvind.
Den forventede andelspris er 4.000 kr.

Og du kan allerede nu melde dig, din forening eller din virksomhed ind i Borgerenergifællesskabet Bornholms Havvind og tilkendegive din interesse i at tegne andele – se mere nedenfor! 

Uanset om du ønsker at tegne andele gennem Borgerenergifællesskabet Bornholms Havvind, mhp. at opnå elret, dvs. ret til at aftage strøm fra Bornholms Havvind til kostpris, eller du ønsker at tegne andele gennem enten Bornholms Havvindmøllelaug – Borger eller Bornholms Havvind – SMV mhp. at opnå afkast, så skal du ved forhåndstegning af andele, indbetale 2 x 200 kr. pr. andel, du ønsker at købe: 

  • 200 kr i forbindelse med forhåndstegningen – opkrævning udsendes fra Bornholms Havvind, når salget er opgjort. De vil gå til gennemførelse af første fase af forundersøgelserne mhp. opnåelse af miljøgodkendelse. 
  • 200 kr. vil blive opkrævet i løbet af efteråret 2023. De vil gå til den videre projektering af Bornholms Havvind mhp. opnåelse af etableringstilladelse. 

De indbetalte 400 kr. pr. andel fragår det endelige andelskøb. Restbeløbet på forventelige 3.600 kr. skal indbetales ved den endelige tegning, der forventes at ske i medio 2024. 

Detaljeret tegningsmateriale udsendes senest i forbindelse med endelig tegning.

Skulle projektet mod forventning ikke blive til noget, går forhåndstegningsbeløbene til at dække de omkostninger Udviklingskonsortiet Bornholms Havvind har haft indtil det tidspunkt, hvor det konstateres, at projektet ikke bliver til noget. Et evt. restbeløb vil blive tilbagebetalt forholdsmæssigt pr. andel. 

Frem til at vi bliver klar til at modtage den egentlige forhåndstegning, er vi meget interesserede i at modtage interessetilkendegivelser fra borgere, foreninger og virksomheder, der overvejer at tegne andele i Bornholms Havvind. Interessetilkendegivelsen er uforpligtende!

Du kan tegne andele på tre forskellige måder:

Gennem Borgerenergifællesskabet Bornholms Havvind

mhp. at opnå elret, dvs. strøm til kostpris –
Læs vedtægter her >

KLIK HER for at melde dig ind og tilkendegive interesse i at tegne andele mhp. opnåelse af elret

Gennem Bornholms Havvindmøllelaug – Borger I/S

mhp. at opnå afkast (læs udkast til vedtægter her >)

KLIK for at tilkendegive din interesse:

Gennem Bornholms Havvind – SMV I/S

mhp. at opnå afkast
læs udkast til vedtægter her >