Organisation

Vi håber jo på, at der snart gives grønt lys fra politikerne og Energistyrelsen til, at vi kan påbegynde den egentlige udvikling af vores projekt om en kystnær havvindmøllepark ud for Bornholm. Lige så snart det sker, så inviterer Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark til stiftende generalforsamling for Bornholms Havvindmøllelaug. 

Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark foreslår, at det er Bornholms Havvindmøllelaug, der gennem sin bestyrelse forestår den videre udvikling af Bornholms havvindmøllepark. Dette arbejde består bl.a. af udarbejdelse af diverse ansøgninger til Energistyrelsen, indgåelse af kontrakter med konsulenter, der skal hjælpe fx med havbundsundersøgelser, udbud af forskellige opgaver og leverancer, stiftelse af en almennyttig fond, forberedelse af ejerskabsstruktur, fx bestående af et ejerselskab for borgere, et ejerselskab for virksomheder og en almennyttig fond, udarbejdelse af prospekt for udbud af andele i Bornholms Havvind, sikre finansiering, og meget, meget andet.

Hvordan kan man være med?

Som borger på Bornholm
Alle borgere på Bornholm – unge såvel som ældre – er inviterede og alle kan melde sig ind i Bornholms Havvindmøllelaug. Med dit årlige kontingent er du med til at dække de omkostninger, der opstår i forbindelse med udviklingen af projektet. Gennem dit medlemskab er du med til at vælge Bornholms Havvindmøllelaugs bestyrelse. Du er også med til at udpege bestyrelsen for den almennyttige fond, som Initiativgruppen foreslår, at Bornholms Havvindmøllelaug stifter. Det er bestyrelsen for den almennyttige fond, der skal beslutte, hvordan overskuddet fra de andele i Bornholms Havvind, som den almennyttige fond kommer til at eje, skal anvendes. Endelig så giver dit medlemskab af Bornholms Havvindmøllelaug dig ret til at købe private andele i Bornholms Havvind som en del af ejerselskabet Bornholms Havvind – Borger.

Som virksomhed på Bornholm
Alle virksomheder på Bornholm – små såvel som store – er inviterede og alle kan melde sig ind i Bornholms Havvindmøllelaug. Gennem årlig kontingentbetaling til Bornholms Havvindmøllelaug er virksomheden med til at dække de omkostninger, der opstår i forbindelse med udviklingen af projektet.

Gennem virksomhedens medlemskab er den med til at vælge Bornholms Havvindmøllelaugs bestyrelse. Den er også med til at udpege bestyrelsen for den almennyttige fond, som Initiativgruppen foreslår, at Bornholms Havvindmøllelaug stifter. Det er bestyrelsen for den almennyttige fond, der skal beslutte, hvordan overskuddet fra de andele i Bornholms Havvind, som den almennyttige fond kommer til at eje, skal anvendes. Endelig så giver medlemskabet af Bornholms Havvindmøllelaug ret til at købe andele i Bornholms Havvind, som en del af ejerselskabet Bornholms Havvind – Virksomhed.

Som forening på Bornholm
Alle foreninger på Bornholm – små såvel som store – er inviterede og alle kan melde sig ind i Bornholms Havvindmøllelaug. Gennem årlig kontingentbetaling til Bornholms Havvindmøllelaug er foreningen med til at dække de omkostninger, der opstår i forbindelse med udviklingen af projektet.

Gennem medlemskabet er foreningen med til at vælge Bornholms Havvindmøllelaugs bestyrelse. Den er også med til at udpege bestyrelsen for den almennyttige fond, som Initiativgruppen foreslår, at Bornholms Havvindmøllelaug stifter. Det er bestyrelsen for den almennyttige fond, der skal beslutte, hvordan overskuddet fra de andele i Bornholms Havvind, som den almennyttige fond kommer til at eje, skal anvendes. Endelig så giver medlemskabet af Bornholms Havvindmøllelaug foreningen ret til at købe andele i Bornholms Havvind som en del af ejerselskabet Bornholms Havvind – Virksomhed.

Som borger eller virksomhed uden for Bornholm
Alle borgere og virksomheder uden for Bornholm kan tegne støttemedlemsskab af Bornholms Havvindmøllelaug. Støttemedlemsskabet af Bornholms Havvindmøllelaug giver ret til at købe ’folkeandele’ i Bornholms Havvind, som et bidrag til den almennyttige fond. Det vil være op til Bornholms Havvindmøllelaug at beslutte, hvorvidt støttemedlemsskabet skal give hhv. borgere og virksomheder uden for Bornholm ret til at købe andele i Bornholms Havvind, som en del af hhv. ejerskabet Bornholms Havvind – Borger og Bornholms Havvind – Virksomhed