Spring til indhold
Hjem » Organisation

Organisation

Ejerskabet til Bornholms Havvind forventes at hvile i fire enheder:

Borgerenergifællesskabet Bornholms Havvind (f.m.b.a.) [Læs :vedtægter]
[Se liste over bestyrelsesmedlemmer]

Her vil man som medlem og strømforbruger på Bornholm opnå mulighed for at købe andele i Bornholms Havvind, som giver ’elret’, dvs. ret til at købe strøm til kostpris. Hver andel/elret giver ret til at købe 1.000 kWt pr år til kostpris. Medlemskab af borgerenergifællesskabet er åbent for borgere, foreninger, små- og mellemstore virksomheder (SMV), samt for kommunale og regionale aktører. Der betales et årligt kontingent for medlemskab [Link til kontingentsatser]. Du kan læse mere om Energistyrelsens definition af små og mellemstore virksomheder her: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/VEP_ordning/kommissionens_brugervejledning_smaa_og_mellemstore_virksomheder_.pdf

Hvis du ønsker at melde dig eller din virksomhed ind i Borgerenergifællesskabet Bornholms Havvind, kan du gøre det her: KLIK her>

Bornholms Havvindmøllelaug – Borger I/S [Læs: udkast til vedtægter]

Her vil man som borger og forening på Bornholm og i resten af Danmark kunne tegne sig for andele i Bornholms Havvind, og derigennem opnå adgang til afkast fra driften af, dvs. strømsalget fra, Bornholms Havvind. Der vil i første omgang være et loft over antal andele, der kan forhåndstegnes, på 100 andele pr. borger eller forening.

Bornholms Havvind – SMV I/S (ejergruppe I) [Læs: udkast til vedtægter]

Her vil man som lille eller mellemstor virksomhed på Bornholm kunne tegne sig for andele i Bornholms Havvind, og derigennem opnå adgang til afkast fra driften af, dvs. strømsalget fra, Bornholms Havvind. Det overvejes også at åbne op for tegning af andele i Bornholms Havvind for små og mellemstore virksomheder i andre dele af Danmark i begrænset omfang. Der vil i første omgang være et loft over antal andele, der kan forhåndstegnes, på 200 andele pr. virksomhed.

Bornholms Havvind – Store virksomheder I/S (ejergruppe II)

Her vil man som stor virksomhed på Bornholm kunne tegne sig for andele i Bornholms Havvind, og derigennem opnå adgang til afkast fra driften af, dvs. strømsalget fra, Bornholms Havvind. Der vil i første omgang være et loft over antal andele, der kan forhåndstegnes, på 400 andele pr. virksomhed.

Sammen med andre bornholmske aktører, vil disse fire enheder stifte Udviklingskonsortiet Bornholms Havvind, som vil forestå udviklingen af Bornholms Havvind.