Spring til indhold

Om Bornholms Havvind

Bornholms Havvind forventes at bestå af ni 11 MW møller, installeret på gravitationsfundamenter sydøst for Nexø i en afstand på mellem 5,5 km – 8 km fra kysten [Se visualiseringsrapport teknisk bilag 4]. Møllerne har en rotor diameter på 200 meter, navhøjde på 125 meter og en totalhøjde på 225 meter. Særligt gravitationsfundamenterne forventes at have en positiv effekt på den marine biodiversitet og vil også kunne tjene til ankerplads for dyrkning af tang, muslinger mm. 

Parken forventes at kunne producere 450.000 MWt pr. år [Se produktionsrapport teknisk bilag 7], hvilket er tilstrækkeligt til at dække Bornholms nuværende og fremtidige forbrug, samtidig med at den overskydende strøm vil kunne eksporteres gennem det eksisterende søkabel, der forbinder Bornholm til Sverige. Den forventede idriftsættelse er 2026.

Ifølge de tekniske og økonomiske beregninger, vi har fået foretaget [se de tekniske dokumenter her teknisk bilag 1], er den forventede andelspris 4.000 kroner. Andelsprisen svarer til den investeringsomkostning, der skal til pr. 1.000 kWt årlig strømproduktion.