Spring til indhold
Hjem » Nyheder » Første nyhedsbrev

Første nyhedsbrev

Du kan se alle vores nyhedsbreve her

Så er det tid til første nyhedsbrev.
Fredag den 1. november var Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark inviteret til møde
hos Energistyrelsen i København. Ud over Peter, Kirsten og Helle, som udgør Initiativgruppens
ledelse, havde vores tekniske rådgiver også indvilget i at deltage. Mødet var tænkt som et
indledende møde og forløb rigtig fint. Vi fik indtryk af, at der var velvilje over for vores initiativ, og at
man fra Energistyrelsens side gerne ser det realiseret, såfremt det kan indpasses i de overordnede
planer for en samfundsmæssig hensigtsmæssig udnyttelse af havvindspotentialet i de danske
farvande. Et emne, der lå Energistyrelsen på sinde var at sikre sig at havvindmølleparken blev
dimensioneret, så den matcher Bornholms forventede fremtidige forbrug af strøm, inklusiv
kapaciteten i det eksisterende søkabel til Sverige.


Energistyrelsen orienterede os også om en screening af områder med mulighed for etablering af
havvind, som de havde udført tidligere i år, og opfordrede os til at tage bestik af denne i vores
videre arbejde med udvikling af vores projekt. De områder, der er relevante for Bornholm ligger
omkring Rønnebakke, som er det område, der tidligere har været i spil i forbindelse med udbud af
kystnær havvind omkring Bornholm.


Energistyrelsen har en ordning, hvor de kan stille en garanti for et banklån, som en initiativgruppe
som vores kan optage for at finansiere de indledende undersøgelser, der dels kan give et overslag
over økonomien i en mulig havvindmøllepark (altså etableringsomkostninger, driftsudgifter og
produktionstal) og også skabe en visualisering, så man kan danne sig et indtryk af hvordan
havvindmølleparken vil se ud fra forskellige vinkler og afstande. Det er vores forhåbning, at vi inden
jul kan have en ansøgning klar til Energistyrelsen om en sådan garanti, sådan at vi i det tidlige forår
2020 har et bud på mulig placering og et overslag over økonomien i etablering af Bornholms
Havvindmøllepark.


Og en sidste ting. Vi er nu snart 300 personer og virksomheder på listen over personer og
virksomheder, der er interesserede i at modtage nyt om Bornholms Havvindmøllepark. Det er rigtig
godt! Men vi vil selvfølgelig gerne være flere, så hvis du har lyst til at sprede nyheden om vores
initiativ til dine venner, så skal du være velkommen til at sprede vedhæftede ‘løbeseddel’.


På vegne af Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark,
De bedste hilsner,
Kirsten, Peter og Helle

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *